Resum

La Comissió Europea, entre les seves prioritats de caràcter estratègic, aborda el Mercat Únic Digital com a marc per al desenvolupament de polítiques digitals. Per tal de monitoritzar el rendiment digital general d’Europa i fer un seguiment del progrés dels països de la UE en la seva competitivitat digital, la Comissió va crear l’índex compost d’economia i societat digital DESI (Digital Economy and Society Index).

Aquest treball presenta els resultats del DESI calculat per a Catalunya a l’any 2019, d’acord amb la metodologia de la Comissió Europea i ha estat elaborat per l’institut Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a través del seu Lab d’Economia Digital.

L’estudi també analitza la comparativa de la realitat catalana en relació amb els països de la Unió Europea segons els diferents nivells de l’índex.