2.2.3. Ús de serveis d’Internet

Aquesta dimensió inclou tres subdimensions que mesuren, des d'una manera genèrica fins a una altra més específica, l'ús que fan d'Internet els ciutadans: ús d'Internet, activitats "online" i transaccions. Tant en aquesta dimensió com en la següent, Catalunya obté el seu pitjor millor lloc pel que fa al conjunt de dimensions.

En l'ús de serveis d'Internet a les llars, Catalunya se situa cinc punts percentuals per sobre de la mitjana de la UE-28, amb un valor del 58,21% davant del 53,40%. La posició que ocupa en el rànquing és la desena. Entre els països líders destaquen Dinamarca (74,09%), Holanda (72,75%) i Suècia (72,36%).

Gràfic 5.