2.2.5. Serveis públics digitals

La digitalització de les Administracions Públiques considera dues subdimensions, que són el govern electrònic i la salut electrònica. Es tracta de la segona dimensió en la qual Catalunya ocupa el seu segon lloc més alt.

En conjunt, els serveis públics digitals a Catalunya presenten un nivell avançat respecte a la mitjana de la UE-28, un 78,14% enfront del 62,86%, que li permet obtenir la cinquena posició. Els països que es troben per davant són Finlàndia (79,87%), Estònia (79,54%), Holanda (78,81%) i Espanya (78,40%).

Gràfic 7.