2.2.4. Integració de tecnologia digital

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: digitalització dels negocis i comerç electrònic. La primera considera l'ús d'una sèrie de tecnologies en les empreses i la segona és relativa a les vendes "online" de pimes. Junt amb la dimensió anterior, aquesta és la pitjor pel que fa a la posició que ocupa Catalunya.

En relació a la tecnologia digital a les empreses, Catalunya assoleix un valor del 46,97%, ocupant la desena posició, amb un lleuger avantatge sobre la mitjana europea, situada al 41,05%. Irlanda (68,71%), Holanda (63,00%) i Bèlgica (62,11%) són els països que adquireixen majors nivells d'integració tecnològica.

Gràfic 6.