Economia i societat digitals de Catalunya | 2022

Informe sobre el procés de digitalització a Catalunya i el seu impacte en la societat i economia catalanes.

Gràfics i comparatives sobre connectivitat, ús d'internet, integració de tecnologia, capital humà...

Conclusions i principals desafiaments per abordar en un futur pròxim a Catalunya.

Extra

Indicador d'Economia i Societat Digitals (DESI)

Índex compost per la Comissió Europea des del 2014 i que mesura el progrés dels països de la UE cap a un entorn digital complet.

Consulta totes les taules i gràfics

Informe complet

Vegi les dades en el Portal de dades obertes de la Generalitat