2.2.1. Connectivitat

Aquesta dimensió inclou cinc subdimensions: banda ampla fixa, mòbil, ràpida, ultraràpida (totes elles amb mesures de cobertura i d'implantació) i l'índex de preu de banda ampla, que mesura l'assequibilitat del seu preu d'accés. En aquesta dimensió Catalunya ocupa la seva millor posició.

La connectivitat a Catalunya se situa en quart lloc amb un valor de l'71,74%, per sobre de la mitjana de la UE-28 (59,34%). Catalunya compta per tant amb nivells de connectivitat alts en relació al conjunt de països. Les primeres posicions les ocupen Dinamarca (73,60%), Luxemburg (73,31%) i Holanda (72,65%).

Gràfic 3.