2.3.2. Capital humà

Dues subdimensions conformen l'anàlisi del capital humà: competències d'usuari d'Internet i competències avançades i desenvolupament. Les dues contribueixen en la mateixa mesura a la dimensió (50%). La Taula 3 presenta els valors i posicions d'aquestes dues subdimensions.

Taula 3. Comparativa de subdimensions de capital humà.
Tabla 3 Comparativa de subdimensions de capital humà
Font: IDESCAT, INE

Les dues subdimensions inclouen tres indicadors que mesuren, d'una banda, les competències digitals dels ciutadans en general i, de l'altra, les de la força laboral. Catalunya obté millors resultats en habilitats avançades que en bàsiques i se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 en els dos casos.

La Taula 4 mostra els resultats dels indicadors de capital humà.

Taula 4. Comparativa d’indicadors de capital humà.
Tabla 4 Comparativa de indicadors de capital humà
Font: IDESCAT, INE

Els dos primers indicadors de competències d'usuari es refereixen a diferents nivells (al menys bàsic i per sobre de bàsic), a competències digitals relacionades amb la informació, la comunicació, la resolució de problemes o la utilització d'un "programari" per a la creació de continguts, com poden ser l'ús de processadors de text, de fulls de càlcul, la creació de presentacions o documents que integren textos, dibuixos, taules o gràfics, o el llenguatge de programació. Els resultats que presenten estan en sintonia, ocupant posicions similars i relativament avançades. No obstant això, en el cas de les competències específicament relatives a "programari", que tenen en compte un nivell bàsic o superior, el valor és inferior a la mitjana i la posició més endarrerida.

Aquest comportament diferent és encara més notable en els indicadors de competències avançades i desenvolupament: amb els graduats en TIC, Catalunya ocupa el primer lloc del "rànquing", però no succeeix així amb els empleats especialistes en TIC, que queden per sota de la mitjana de la UE-28. En el cas de les dones especialistes en TIC els resultats són una mica millors en termes posicionals.

  1. Tecnologies de la informació i la comunicació (Information and Communication Technologies).