2.2.2. Capital humà

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: competències d'usuari d'Internet i competències avançades i desenvolupament. La primera es refereix a la capacitat dels ciutadans per emprar productes i serveis digitals i la segona està relacionada amb la capacitat de produir aquests béns i serveis. Tenint en compte la posició que ocupa Catalunya, es tracta de la tercera dimensió pel que fa al resultat obtingut.

Catalunya arriba a un 58,75% en capital humà per a la digitalització, ocupant el vuitè lloc, en una dimensió on Finlàndia (77,54%), Suècia (71,63%) i Luxemburg (69,88%) ocupen les primeres posicions. Novament Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 (48,00%), a la cua del grup seguidor del grup líder.

Gràfic 4.