2.2.3. Ús de serveis d’Internet

Aquesta dimensió inclou tres subdimensions que mesuren, des d'una manera genèrica fins a una altra més específica, l'ús que fan d'Internet els ciutadans: Ús d'Internet, Activitats en línia i Transaccions.

En l'Ús de serveis d'Internet a les llars, Catalunya se situa set punts percentuals per sobre de la mitjana de la UE-28, amb un valor del 65,27% davant del 58,03%. La posició que ocupa en el rànquing és la vuitena. Entre els estats líders destaquen Finlàndia (76,34%), Suècia (75,95%), Holanda (75,20%) i Dinamarca (75,15%).

Gràfic 5.
  1. Al DESI 2020 s’han eliminat dos indicadors en l’Ús de serveis d’Internet. Per a més informació, vegeu la nota metodològica.