2.2.4. Integració de tecnologia digital

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: Digitalització empresarial i Comerç electrònic. La primera considera l'ús d'una sèrie de tecnologies en les empreses i la segona és relativa a les vendes en línia de Pimes. En aquesta dimensió Catalunya obté el seu pitjor lloc pel que fa al conjunt de dimensions.

En relació amb la Integració de tecnologia digital a les empreses, Catalunya assoleix un valor del 48,30%, ocupant l’onzena posició, amb un lleuger avantatge sobre la mitjana europea, situada al 41,37%. Irlanda (74,32%), Finlàndia (67,04%), Bèlgica (65,87%), Holanda (65,75%) i Dinamarca (65,15%) són els estats que presenten majors nivells d’integració tecnològica a les empreses.

Gràfic 6.