4. Conclusions

Catalunya manté la cinquena posició de digitalització en la seva economia i societat, ja assolida al DESI 2019, enguany amb un 64,75%. Aquesta destacada posició se sustenta, especialment, en la Connectivitat, el Capital humà i els Serveis públics digitals. Se situa a molt poca distància del grup nòrdic format per Finlàndia, Suècia, Dinamarca i Holanda, que continua liderant la digitalització de l’economia i la societat a Europa. Analitzant el conjunt de l'acompliment per a l'índex DESI s'aprecia que Catalunya segueix comptant amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en totes les dimensions, consolidant per tant la seva fortalesa digital.

Catalunya ha millorat en totes les dimensions, encara que aquest increment no sempre es tradueix en l’obtenció d’una millor posició relativa en el conjunt dels estats de la UE-28. Continua liderant la dimensió relativa a la Connectivitat, i ha avançat posicions en Capital humà, Ús de serveis d’Internet i Serveis públics digitals. En Integració de tecnologia digital a les empreses, en canvi, tot i haver-ne millorat el resultat, ha retrocedit una posició.

La connectivitat és el punt fort i la base de la digitalització a Catalunya, especialment pel que fa a la implantació i la cobertura de banda ampla fixa. En banda ampla mòbil hi ha encara recorregut de millora, així com en els preus d’accés al mercat.

Quant al capital humà, tant les competències digitals genèriques com les relatives a persones TIC es mantenen per sobre de la mitjana del conjunt europeu. Destaca especialment la millora aconseguida en els resultats de les habilitats denominades de programari per part de la ciutadania, mentre que el nivell de persones especialistes TIC presents en el mercat laboral mostra una molt lleugera disminució.

Pel que fa a l'ús de serveis d’Internet per part de les persones, Catalunya segueix mostrant uns resultats molt correctes, tant en l’ús d’Internet com en les activitats que es fan en línia. Ara bé, en relació a les transaccions (banca electrònica, i compres i vendes en línia), els resultats estan lleugerament per sota de la mitjana de la UE-28.

La integració de tecnologia digital a les empreses, tot i haver millorat respecte 2019, segueix oferint oportunitats de millora especialment pel que fa al comerç electrònic i el seu volum de negoci. Les empreses catalanes mostren un bon nivell de digitalització, tot i que aquest no s’acaba de correspondre amb els resultats de les vendes en línia per part de les Pimes.

D’altra banda, el grau de digitalització de l'Administració Pública a Catalunya avança a bon ritme, i més tenint en compte que ja venia d’una posició força destacada, amb resultats molt positius i per sobre de la mitjana europea en el conjunt d’indicadors.

En definitiva, de l’anàlisi dels resultats del DESI 2020 se’n desprèn que Catalunya no només manté un destacat nivell de digitalització, sinó que avança adequadament en la transformació digital de la societat i l’economia.

Tot i que la majoria d’indicadors mostren clars senyals de fortalesa, mantenint-se o millorant respecte el DESI 2019, és important fer atenció a aquells que encara tenen recorregut de millora per tal de consolidar amb més seguretat el lideratge de Catalunya en l’Europa digital.

Els esforços de les polítiques públiques per a la transformació digital del país, entesa com a palanca de la competitivitat del teixit empresarial i del territori en el seu conjunt, s’han de veure reflectits en el comerç electrònic de les Pimes i en l’ocupació TIC, així com en les habilitats digitals de la ciutadania i en les activitats i transaccions que aquesta fa en línia. En aquest sentit, el DESI 2021 -que treballarà amb dades de 2020 i per tant corresponents a l’escenari postcovid- serà veritablement revelador dels avenços en el model digital de Catalunya i del seu impacte en la societat i l’economia catalanes.