2.1. Índex DESI 2022

L'índex DESI permet mesurar el nivell de digitalització de l'economia i la societat d’un territori. L'any 2022, Catalunya assoleix el 63,96%, fet que la situa en el cinquè lloc del rànquing que agrupa els estats de la UE-27. El valor de la mitjana d'aquests estats és 52,27%.

Tal com s'observa en el Gràfic 1, que mostra el valor DESI de cada estat desagregat en les quatre dimensions, l’estat líder és Finlàndia (69,59%), seguit per Dinamarca (69,33%), Països Baixos (67,37%) i Suècia (65,22%). Catalunya es troba, juntament amb Irlanda (62,74%), entre els estats capdavanters.

Gràfic 1.