2.2.3. Integració de tecnologia digital

Aquesta dimensió inclou tres subdimensions: Intensitat digital, Digitalització empresarial i Comerç electrònic. La primera fa referència al nombre de tecnologies adoptades per les Pimes; la segona considera l’adquisició d'una sèrie de tecnologies per part les empreses (Macrodades, Núvol, IA...); i la tercera és relativa a les vendes en línia de Pimes.

En relació amb la Integració de tecnologia digital a les empreses, Catalunya assoleix un valor del 43,50%, ocupant la setena posició i amb un clar avantatge sobre la mitjana europea, situada al 36,07%. Finlàndia (59,09%), Dinamarca (57,99%) i Suècia (56,24%) són els estats que presenten majors nivells d’integració tecnològica a les empreses.

Gràfic 5.