2.2.1. Capital humà

Aquesta dimensió inclou dues subdimensions: Competències d’ús d'Internet i Competències avançades i desenvolupament. La primera es refereix a la capacitat de les persones per a fer servir productes i serveis digitals, mentre que la segona està relacionada amb la capacitat de produir aquests béns i serveis. Catalunya té aquí la vuitena posició, i tot i haver obtingut millors resultats que en els anys anteriors, la seva posició relativa ha retrocedit un lloc.

Catalunya arriba a un 54,28% en capital humà per a la digitalització, una dimensió on Finlàndia (71,39%), Països Baixos (63,13%), Irlanda (62,64%) i Suècia (61,98%) ocupen les primeres posicions.

Gràfic 3.