4. Conclusions

Catalunya manté per quart any consecutiu la cinquena posició de digitalització en la seva economia i societat, enguany amb un 63,96%. Aquesta destacada posició se sustenta, especialment, en la Connectivitat i els Serveis públics digitals. Se situa a molt poca distància dels estats pioners en la digitalització, l’anomenat “grup nòrdic” format per Finlàndia, Dinamarca, Països Baixos i Suècia. Analitzant el conjunt de l'acompliment per a l'índex DESI s'aprecia que Catalunya segueix comptant amb un desenvolupament superior a la mitjana europea en totes les dimensions, consolidant per tant la fortalesa digital de la seva societat i economia.

Al DESI 2022 Catalunya ha millorat en totes les dimensions, encara que aquest increment no sempre es tradueix en l’obtenció d’una millor posició relativa en el conjunt dels estats de la UE-27. Respecte del DESI 2021, Catalunya perd una posició en Capital humà (de la setena a la vuitena), guanya una posició en Connectivitat i una altra en Integració de la tecnologia digital a les empreses (en tots dos casos, de la vuitena a la setena), i manté la quarta posició en Serveis públics digitals.

La Connectivitat continua sent, doncs, un punt fort i la base de la digitalització de Catalunya i és la dimensió en què obté la millor posició, concretament la segona, per darrere de Dinamarca i per davant dels Països Baixos. Cal destacar el resultat de la banda ampla fixa, que lidera el rànquing dels estats de la UE, i el de la implantació de banda ampla fixa, que guanya la segona posició, per darrere d’Hongria.

En Capital humà destaquen positivament les competències digitals de les persones usuàries d’Internet, mentre que les dades relatives a la formació i l’ocupació en TIC (especialment entre les dones), tot i estar lleugerament per sobre de la mitjana europea, tenen encara força recorregut de millora en comparació amb els estats de la UE-27.

Pel que fa a la Integració de tecnologia digital, les empreses catalanes mostren, en general, un bon nivell de digitalització. Tot i així, el percentatge de facturació provinent del comerç electrònic en les petites i mitjanes empreses sembla haver-se estancat, tant a nivell nacional com internacional.

D’altra banda, el grau de digitalització de l'Administració Pública a Catalunya va augmentant any rere any. Tanmateix, en comparació al conjunt d’estats de la UE-27, les persones usuàries del govern electrònic i les dades obertes a Catalunya no ocupen posicions destacades.

En definitiva, de l’anàlisi dels resultats del DESI 2022 se’n desprèn que, en general, Catalunya progressa en la transformació digital de la seva societat i economia, mostrant destacats nivells de digitalització en totes les dimensions. Tot i així, és necessari millorar en aspectes com el talent en les TIC I la bretxa de gènere, l’ús de determinades tecnologies digitals per part de les empreses, el volum de negoci del comerç electrònic de les Pimes, la utilització dels tràmits en línia per part de la ciutadania, i les dades obertes per part de l’Administració.