2.2.2. Connectivitat

Aquesta dimensió inclou quatre subdimensions: Implantació de banda ampla fixa, Cobertura de banda ampla fixa, Banda ampla mòbil i Preus de banda ampla. És en aquesta dimensió on Catalunya obté la seva millor posició: ocupa el segon lloc entre el conjunt d’Estats de la UE-27, amb un valor del 72,80%, just per sota de Dinamarca (77,09%) i per davant de Països Baixos (70,09%). Així doncs, Catalunya manté uns nivells de Connectivitat alts en relació amb el conjunt d’estats de la UE.

Gràfic 4.
  1. Al DESI 2022, a la dimensió Connectivitat s’ha eliminat un indicador (Cobertura 4G) i se n’hi ha incorporat un de nou (Cobertura de fibra òptica fins les instal·lacions (FTTP)). La resta d’indicadors es mantenen igual que al DESI 2021. Per a informació més detallada, vegeu la nota metodològica.